Trombociti su neophodni obolelima od akutne leukemije

Bela krvna zrnca (leukociti) su deo imunog sistema i lorem ipsum dolor sit amet.

Postani donor

#dobrotaleci

O dobrovoljnom davanju trombocita i matičnih ćelija

Akcija obuhvata izložbu radova pacijentkinje, nastalih za vreme transplatacije matičnih ćelija, koncerte i tribinu

Voluntary Donation

Udruženje Leuka pomaže obolelima od akutnih leukemija, učestvuje u akcijama davanja krvi, prikupljanja trombocita za obolele i širenja baze donora matičnih ćelija za obolele kojima je potrebna transplantacija koštane srži. Udruženje Leuka pomaže obolelima od akutnih leukemija, učestvuje u akcijama davanja krvi, prikupljanja trombocita.
Voluntary Donation

O dobrovoljnom davanju trombocita i matičnih ćelija

Akcija obuhvata izložbu radova pacijentkinje nastalih za vreme transplatacije ćelija koncerte i tribinu

Prijatelji udruženja

Aktivacija obuhvata izložbu radova pacijentkinje, nastalih za vreme transplatacije matičnih ćelija

Layer 1

Preuzmite mobilnu aplikaciju za davaoce trombocita

Udruženje pacijenata obolelih od akutne leukemije je napravilo aplikaciju pomoću koje mozete postati davalac trombocita.

Kontaktirajte nas!

Konačno, možda najvažniji efekat leukemije

Želim da se priključim akcijama!